Logiciels

Hur man utför sann statistisk urval
i revision?

Lösningen : Pack SondagesPack-Sondages låter dig utföra riktiga statistiska undersökningar av dina filer eller databaser, både i tester av interna kontrollprocedur och i substanskontroller.


Programvara för att genomföra undersökningar (om intern kontroll och om räkenskaper) med hjälp av statistiska lagar genom att integrera det förtroende som redan förvärvats av den riskbaserade metoden och det arbete som redan utförts.

Innovationen här ligger i konceptualiseringen och praktiken att integrera det förtroende som redan förvärvats av yrkesutövaren när man bestämmer graden av förtroende som används för beräkningen av urvalsstorleken.

En andra innovation är metoden som används för att extrahera provet och utföra testet.

Denna nya metod (PIRON©-metoden)

baseras på monetära enheter
tillåter, till skillnad från andra, att fullt ut respektera den binomala lagen.

Slutsatsen av undersökningen, utarbetad automatiskt av programvaran, är baserad på ett vetenskapligt tillvägagångssätt (användning av en statistisk lag) kombinerat med hänsyn till det förtroende som redan förvärvats av yrkesutövaren.
Detta tillvägagångssätt minskar avsevärt storleken på urvalet som ska arbetas med.

Pack Sondages innehåller tre huvudformer:


  • intern kontroll
  • kontokontroll
  • extraktion av ett prov (med 3 möjliga metoder).