Logiciels

Hvordan utføre sann statistisk prøvetaking

i revisjon?

Løsningen: Pack Sondages


Pack Surveys lar deg gjennomføre reelle statistiske undersøkelser på filene eller databasene dine, både i internkontrollprosedyretester og i substanssjekker.


Programvare for å utføre undersøkelser (om internkontroll og på regnskapet) ved hjelp av statistiske lover ved å integrere tilliten som allerede er oppnådd av den risikobaserte tilnærmingen og arbeidet som allerede er utført.

Innovasjonen her ligger i konseptualiseringen og praktiseringen av å integrere tilliten som allerede er oppnådd av profesjonelle når man skal bestemme graden av tillit som brukes for beregning av utvalgsstørrelsen.

En annen innovasjon er metoden som brukes til å trekke ut prøven og utføre testen.

Denne nye metoden (PIRON©-metoden)

er basert på monetære enheter
tillater, i motsetning til andre, å respektere binomialloven fullt ut.

Konklusjonen av undersøkelsen, utarbeidet automatisk av programvaren, er basert på en vitenskapelig tilnærming (bruk av en statistisk lov) kombinert med hensyn til tilliten som allerede er oppnådd av fagpersonen.
Denne tilnærmingen reduserer i stor grad størrelsen på utvalget det skal jobbes med.

Pack Sondages inkluderer tre hovedformer:

  • indre kontroll
  • kontokontroll
  • uttak av en prøve (med 3 mulige metoder).