Software

Voer echte statistische auditsteekproeven uit in overeenstemming met internationale normen

ISA 530, OHADA, PCAOB ALS 2315...

De oplossing : Pack Sondages

Pack-Sondages stelt u in staat om echte statistische steekproeven uit te voeren op uw bestanden of databases, zowel in interne controleproceduretesten als in substantiecontroles.


 
Software voor het uitvoeren van monsters (over interne controle en over de rekeningen) met behulp van statistische wetten door het reeds verkregen vertrouwen door de risicogebaseerde benadering en het reeds uitgevoerde werk te integreren.

De innovatie ligt hier in de conceptualisering en praktijk van het integreren van het reeds door de professional verworven vertrouwen bij het bepalen van de mate van vertrouwen die wordt gebruikt voor de berekening van de steekproefomvang.

Een tweede innovatie zit in de methode die wordt gebruikt om het monster te extraheren en de test uit te voeren.

Deze nieuwe methode (PIRON© methode)

  • is gebaseerd op geldeenheden
  • staat toe, in tegenstelling tot anderen, om de binominale wet volledig te respecteren.

De conclusie van het onderzoek, automatisch opgesteld door de software, is gebaseerd op een wetenschappelijke benadering (gebruik van een statistische wet) in combinatie met het reeds door de professional verworven vertrouwen.
Deze aanpak verkleint de grootte van het monster waaraan moet worden gewerkt aanzienlijk.

Het Pack-Sondages bevat drie hoofdvormen:

  • interne controle
  • account controle
  • de extractie van een monster (met 3 mogelijke methoden).