Logiciels

Jak provádět skutečné statistické vzorkování
v auditu ?

Řešení: Pack Sondages


Pack-Sondages vám umožňuje provádět skutečné statistické průzkumy vašich souborů nebo databází, a to jak při testech interních kontrolních postupů, tak při kontrolách látek.


Software pro provádění průzkumů (o vnitřní kontrole ao účtech) pomocí statistických zákonů integrací důvěry již získané přístupem založeným na riziku a již provedené práce.

Inovace zde spočívá v konceptualizaci a praxi integrace již získané důvěry při určování míry spolehlivosti použité pro výpočet velikosti vzorku.

Druhá inovace je v metodě použité k extrakci vzorku a provedení testu.

Tato nová metoda (metoda PIRON©)

je založen na peněžních jednotkách
umožňuje na rozdíl od jiných plně respektovat binomický zákon.

Závěr průzkumu, vytvořený automaticky softwarem, je založen na vědeckém přístupu (použití statistického zákona) v kombinaci s ohledem na již získanou důvěru odborníka.
Tento přístup značně snižuje velikost vzorku, se kterým se má pracovat.

Pack-Sondages obsahuje tři hlavní formy:

  • interní kontrola
  • kontrola účtu
  • extrakci vzorku (3 možnými metodami).