Logiciels

Как да извършим истинска статистическа извадка
в одита?

Решението: Pack Sondages


Pack-Sondages ви позволява да извършвате реални статистически проучвания на вашите файлове или бази данни, както при тестове на процедури за вътрешен контрол, така и при проверки на съдържанието.


Софтуер за извършване на проучвания (на вътрешния контрол и на сметките), използвайки статистическите закони чрез интегриране на вече придобитата увереност от базирания на риска подход и вече извършената работа.

Иновацията тук се крие в концептуализацията и практиката на интегриране на вече придобитата увереност от професионалиста при определяне на степента на увереност, използвана за изчисляване на размера на извадката.

Второто нововъведение е в метода, използван за извличане на пробата и извършване на теста.

Този нов метод (метод PIRON©)

се основава на парични единици
позволява, за разлика от други, да се спазва напълно биномният закон.

Заключението от проучването, изготвено автоматично от софтуера, се основава на научен подход (използване на статистически закон), съчетан с отчитане на вече придобитото доверие от професионалиста.
Този подход значително намалява размера на извадката, върху която трябва да се работи.

Пакетът за проучване включва три основни формуляра:

  • вътрешен контрол
  • контрол на акаунта
  • извличане на проба (с 3 възможни метода).